Waarom Aum recitatie

Waarom Aum recitatie?

Paranchi khani vyatrinat svayambhustasmatparangpashyanti nantaratman.
Kaschiddhirah pratyagatmanamaikshadavritt chakshuramritatvamicchan.

                                                   Katha 2.1.1

Het goddelijke heeft het individu gemanifesteerd met de zintuigen naar buiten gericht en niet naar binnen. Enkele wijzen zijn in staat om de stroom naar buiten toe te keren naar binnen toe en kunnen daardoor naar de oorzaak kijken. Zij ervaren het allerhoogste en voelen zich daardoor gezegend.

Door de aanwezigheid van het bewustzijn komt de natuur, ofwel prana (levensenergie) in beweging. Het bewustzijn verspreid zich door middel van prana vanaf het causale, via het subtiele naar het fysieke lichaam. Door onwetendheid hecht het bewustzijn zich aan de natuur. Het oneindige bewustzijn identificeert zich hierdoor met de gelimiteerde natuur. We zijn naar buiten gericht.

Onze uitdaging is om onze levensenergie die door onze zintuigen naar buiten stroomt, weer naar binnen te brengen en bewust te worden van onze werkelijke Zelf. Hiervoor hebben we kracht nodig. In de vedawordt verklaard ‘nayamatma balahinena labhyo’ – de ziel kan niet worden bereikt door iemand zonder kracht. Het gaat hier niet om fysieke kracht, maar om rotsvaste vertrouwen, wilskracht en de stabiele overtuiging om het bewustzijn dat gelimiteerd is tot het lichaam weer terug te brengen naar de ongelimiteerde oorzaak. Dit wordt bereikt door de concentratie naar binnen te brengen, te richten op de brahma chakraen Aumte reciteren.

Door het reciteren van Aum treffen we onszelf in een staat aan, waarin wij het vermogen hebben naar binnen te keren. In de vedische filosofie, waaronder de yoga sutra’s, wordt deze manier pranav upasana wordt genoemd. Ook in de Bhagavad Gitawordt beschreven “aum iti ekaksharam brahma vyaharan mamanusmaran (Gita 8.13)” – denk aan Aum, de vorm van Brahma (de waarheid) en mediteer op mij (het hoogste bewustzijn). Door deze manier van sadhanakan geleidelijk en standvastig spirituele vooruitgang geboekt worden.

Gebaseerd op Sahaj Samadhi Bhali (hoofdstuk pranav upasana) van Brahma Rishi Vishvatma Bawraji