Op het spirituele pad 1

My dear,

Voor vooruitgang en het bereiken van het doel is shraddha (toewijding vanuit stabiele vertrouwen) essentieel. Oefening/ training (abhyasa) is de oorzaak van onze gehechtheid, of deze nu goed is of slecht. Het blijven herhalen van een handeling wordt oefening/ training genoemd. Onze mind is al heel lang getraind om gehecht te zijn aan de natuur. Deze gehechtheid zal pas eindigen als de mind kan denken aan het goddelijke, ofwel universeel bewustzijn. Gehechtheid wat al zo lang bestaat, zal niet in een dag of een maand verdwenen zijn. Wees daarom niet ongerust als de mind niet naar binnen wil keren. Door te blijven oefenen zal de vertroebeling van de mind afnemen waardoor deze vanzelf naar binnen zal keren.

Dit proces is net zoals de eerste hapjes vast voedsel van een kind. Bij de eerste hap spuugt het kind het eten uit. De moeder blijft vanuit liefde standvastig doorzetten, waardoor het kind uiteindelijk zelf de behoefte uit naar vast voedsel. Hetzelfde kind dat eerst het voedsel niet wilde hebben, doet nu op verschillende manieren moeite om voedsel te verkrijgen. Vanuit het besef dat voedsel de basis is voor het in standhouden van het lichaam. Zo ook is het veranderingsproces van de mind. Eerst is de mind naar buiten gericht en wil het niet terugkeren naar binnen. Maar door standvastig de beoefening door te zetten, wordt onthechting van het wereldse de nieuwe aard van de mind. De beweging van de mind naar de natuur is dan omgezet naar een beweging richting het goddelijke, ofwel universeel bewustzijn. Deze stabiele concentratie naar binnen gericht is de basis van verlossing van wereldse gehechtheid en stabiele liefde voor het goddelijke.

Gebaseerd op ‘yoga path divya sandesh’ – inspiratie voor spirituele beoefenaars

– Brahmarishi Vishvatma Bawraji –