Hoe werkt Aum recitatie?

Hoe werkt Aum recitatie?

 Aum recitatie brengt een beweging van prana en bewustzijn op gang dat leidt naar de oorzaak. Door recitatie van Aum wordt pranain verbinding gebracht met udana prana waardoor het bewustzijn zich weer kan zetelen in de kruin (brahmachakra). Om te weten hoe dit werkt, zullen we ingaan op de 5 prana en hoe zij bewegen. Maar eerst gaan we in op de oorzaak van beweging in het leven.

Oorzaak van beweging in het leven

Beweging heeft twee oorzaken, aantrekking of duwen/ afstoting. Overal waar beweging te zien is, zal er een aantrekkingskracht of afstotingskracht aanwezig zijn.

Nu kunnen we de vraag stellen; wat is de oorzaak van beweging in ons leven? Worden we in het leven aangetrokken of geduwd? Er zijn twee stromingen die hier elk een eigen idee over hebben.

Duwtje in de rug van karma

Vanuit het perspectief van karmavadi’s (stroming die karma als oorzaak van het bestaan ziet), worden we geduwd door tijd of door het levenslot. Het is karma van vorige levens die ons ‘duwt’ en uiteindelijk onze levensloop en toekomst bepaalt. Ook tijd wordt gezien als een gevolg van karma.

Karma impliceert de aanwezigheid van een doener. Waar er een doener is, is er karma en omgekeerd. Ervan uitgaande dat karma en de doener samen ontstaan, kan karma dus niet de oorzaak zijn van de doener.

Aantrekking van Satchidananda

Een ander uitgaanspunt is dat beweging in het leven teweeg wordt gebracht door een aantrekkingskracht. Het element dat het leven naar zich toe trekt, is vol aantrekkingskracht (karshan) en wordt daarom Krishna genoemd. Het is het universele bewustzijn dat het leven naar zich toe trekt. Vanuit dit perspectief is de oorzaak van beweging niet afstoting maar aantrekking.

Beweging in het leven wordt veroorzaakt door aantrekking van sat-chid-ananda:

  • We willen geluk ervaren (ananda)
  • We willen iets weten (chid)
  • We willen bestaan (sat)

Beweging & de vijf prana

Net zoals de oorzaak van beweging in het leven door aantrekking wordt veroorzaakt, zo ook heeft de beweging van pranaeen aantrekkingskracht als oorzaak. De kern van deze aantrekking bevindt zich in de kruin (brahmachakra). De udana pranaheeft hier zijn oorzaak. Dezepranais uniek, omdat het als enige een beweging naar boven toe maakt. De overige 4 pranastromen naar beneden.

5 prana Locatie
Prana Van de neus tot aan het hart
Samana Van het hart tot aan de navel
Apana Vanaf de navel naar beneden
Vyana Gehele lichaam
Udana Vanaf de keel (vishuddha chakra) tot aan de kruin (brahma chakra)

Gebaseerd op Sahaj Samadhi Bhali (hoofdstuk pranav upasana) 

– Brahmarishi Vishvatma Bawraji –

Atmasanyama

 Terugkeren naar binnen. Yoga is een manier van leven, waarbij we de waarde van het leven en levensgeluk in het bewustzijn zoeken. […]