Hoe reciteer je Aum?

Hoe reciteer je Aum?

Bij recitatie van de Aum is het van groot belang om bewust te voelen dat pranasamen met apana, samana envyanastromen richting udana. Het bewust voelen van eenwording met udana, doen we in combinatie met recitatie van de Aum (mantra) gekoppeld aan de ademhaling. Tijdens recitatie kan focus gelegd worden op het hart of de kruin. Beide vormen van concentratie zorgen ervoor dat de richting van pranastroming naar boven toe wordt bevorderd.

In de Mundaka upanishadwordt een gerichte manier van visualisatie, concentratie en ademhaling beschreven voor het reciteren van Aum.

Pranavo dhanuh sharo hyatma brahma tallakshyamuchyate.
Apramattena veddhavyam sharavattanmayo bhavet.

                                                                                                                           Mundaka 2.2.4

Een capabele boogschutter concentreert zich eerst op het doel, vervolgens spant hij de pijl op de boog, laat deze los waarna de pijl het doel bereikt. De Aum klank is de boog, prana(voertuig van het bewustzijn) is de pijl en brahma(hoogste bewustzijn; brahma chakra) is het doel.

Hoe meer de boog wordt aangespannen, des te krachtiger en sneller de pijl naar boven zal gaan. Dit geldt ook voor de ademhaling. Door diep tot onder in de buik in te ademen en bij recitatie van de Aum te visualiseren dat pranagestuurd wordt naar de brahma chakra, zal het bewustzijn automatisch naar boven gaan. Bij het bereiken van het doel, komen alle bewegingen tot rust. Deze beoefening wordt utgeet upasanagenoemd; de klank (geet) waardoor het bewustzijn naar boven (ut) wordt gebracht.

De verschillende onderdelen van de Aum klank

In de Mandukya upanishad wordt beschreven dat de Aum klank bestaat uit de A, U, M en halvemaan met punt. De laatste wordt ook wel nadmatraof shabdmatragenoemd, wat duidt op de resonantie van de trilling. Deze 4 aspecten zijn verbonden aan de niveaus van de openbaring, de toestanden van het individuele bewustzijn en toestanden van de kosmische openbaring.

A

U

M

Bhuh

(Aarde)

Bhuvah

(Ruimte)

Svah

(Hemel)

Tat

(Dat hoogste)

Jagrit

(waak toestand)

Svapna

(droom toestand)

Sushupti

(slaap toestand)

Turiya

(transcendentaal)

Vishva

(kosmische fysieke openbaring)

Taijas

(kosmische subtiele openbaring)

Prāgya

(kosmische causale openbaring)

Brahma

(kosmische bewustzijn)

Door tijdens recitatie de nadruk te leggen op A-U, gaat de prananiet richting udana. Tijdens recitatie leggen we de nadruk op de M-nadmatra en houden we de mond gesloten, zodat de klank binnen resoneert. Door focus te brengen in de resonantie, wordt pranagestimuleerd richting udana. Bij samenkomst van beide wordt het bewustzijn tot aan de brahma chakra (kruin) gebracht.

Gebaseerd op Sahaj Samadhi Bhali (hoofdstuk pranav upasana) van Brahma Rishi Vishvatma Bawraji