Filosofie

Atmasanyama, terug naar binnen

De objecten van de zintuigen (geluid, gevoel, vorm, smaak en reuk) zijn subtieler dan de zintuigen. De mind is subtieler dan die objecten. De (oneindige) begeerten die in de mind ontstaan, kunnen onmogelijk allemaal vervuld worden. Subtieler dan de mind is het intellect. Het intellect komt voort uit de onbewuste natuur en is daarom niet bewust van zichzelf. Hoe kan het intellect ons dan leiden? Er is iets dat onze intellect verlicht, bewust maakt. Dat is de Atma, het Bewustzijn.